Proje Hakkında

Ovacık İlçe Milli Eğitim olarak bulunduğumuz çevrenin konumu, ulaşım koşulları, sosyal ve ekonomik yapısı gibi nedenlerden yeteri kadar yayılmamış bilim, sanat kültürünü yaymak, bilimin, sanatın ulaşılması zor bir olgu olmadığını hayatın içinde yer aldığı farkındalığını oluşturmak amacıyla “ Ovacık Bilim ve Sanat ile Buluşuyor” adı bilim şenliği planlanmaktadır. Bu konuda ilçemizin dezavantajlı bölge olmasına rağmen genç nüfusun fazla olduğu, okuma-yazma oranının yüksek oluşu, merkezi sınavlarda başarıların yüksek olduğu, bilimsel, sanatsal çalışmalara merakın olduğu göz önüne alındığında bilim şenliğinde beklenen etkilerin ve farkındalığının oluşması beklenmektedir.

Bilim şenliğinde birçok alanda ve türde etkinliklere bulunmaktadır. Etkinlikler planlanıp düzenlenirken amacımıza yönelik, merak ve dikkat uyandırıcı, uygulanacak hedef kitlesine, bölgenin özelliğine uygun, yaygın etkili, etik kurallarına uygun, bilim şenliğinin plana uygun gerçekleşmesinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı gereken önlemler proje ekibince dikkate alınarak yapılmıştır. Bölge yetişen yenilebilen bitkilerin özelliklerine, basit ürünlerden sanat faaliyetleri ile hobi edinecekleri alanlara, hayvan ve çevre bilincine, tarih ve sinemaya, farklı ve bilimsel bakış açısı oluşturmalarına, hayal dünyalarını, kişiliklerini ortaya çıkartacak etkinliklere, teknolojik faaliyetlere, sağlık ve spor faaliyetlerine yer verilen 41 tane etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlikler arasında hedef kitlemizin çoğunluğunu oluşturan öğrencilerin ders konularını farklı yöntem, teknik ve boyutta öğrenip, kullanabileceği böylece bilginin, farklı biçimler ile farklı alanlarda kullanılabileceğini keşfedeceği, bilimsel düşünme becerilerinin gelişimi ile okul başarısının artacağı etkinliklerde yer almıştır. Bu etkinlikler ilçemiz okullarından gönüllü öğretmenlerin, Munzur Üniversitesindeki gönüllü öğretim görevlilerinin ve Elazığ Bilim Merkezindeki görevlilerinin yapacağı etkinliklerdir.

Ovacık ilçesindeki anaokulunda 106 öğrenci, ilkokullarında 163, ortaokullarında 154, lisede 106 öğrenci toplamda 529 öğrenci, toplamda 56 tane öğretmen bulunmaktadır. İl Özel İdaresi, Kaymakamlık, Ovacık Belediyesi, Munzur Üniversitesi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanarak ildeki tüm okullara ve üniversite de gerekli bilgilendirmeler ve afiş, broşür, İnternet sitesi, sosyal medya alanlarında tanıtım yapılarak bilim şenliğimizin tanıtımını ve katılımcı sayısının artmasını için servis gibi gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu yollarda 4600 hedef kitlesine ulaşılması planlanmaktadır.